Roman
Roman
Roman
Roman
Roman
Roman
Roman
Roman
Roman
Roman
Roman
Roman
Roman

Roman

Ontstaan uit liefde van twee zielen voor elkaar en het samenkomen van twee heel kleine deeltjes die na negen maanden uitgegroeid zijn tot een volwaardig mensje.
Onbetwistbaar is dat een wonder.
Verbaasd en verwonderd stel ik jullie vol ontzag en eerbied voor het wonder der natuur voor: Roman!

Onze eerste zoon werd geboren op 5 oktober 2019. Ik leerde hoe intiem het is om de eerste beelden van een pasgeborene te mogen vastleggen. Ik kocht enkele weken voordien een systeemcamera en genoot tijdens de geboorte zelf en ook nu mateloos van de stilte van die camera. Je hoort geen klik, niks, geruisloos kan je de zachtheid van het moment vastleggen.

Born out of the love of two souls for each other and the coming together of two very small particles that have grown into a fully-fledged human being after nine months.
That is indisputably a miracle.
Amazed and grateful, I present you with awe and reverence for the wonder of nature:Roman!

Our first son was born on October 5, 2019. I learned how intimate it is to be able to capture the first images of a newborn. I bought a system camera a few weeks earlier and enjoyed the silence of that camera immensely during birth and now too. You don't hear a click, nothing, you can capture the softness of the moment silently.