Secret Ceremony
Secret Ceremony
Secret Ceremony
Secret Ceremony
Secret Ceremony

Secret Ceremony

Afgelopen september mocht ik intieme schoonheid vastleggen, wat een eer.

Een van de grootste mysteries in dit leven is de ontmoeting van zielen waar ik een gevoel bij heb zonder ze te kennen, ze altijd al gekend te hebben. Dat ik zonder veel tijd of woorden gezegend ben met een diep gevoel van universele verbondenheid.
Lies Osaer en Hannes Malfait je valt onder die categorie oude bekende zielen, waarbij ik me moet overgeven aan dat universele, aan dat grote, aan dat wonderlijke mysterie. Dankbaar dat het universum ons samen bracht, dankbaar dat ik jullie allebei kon ontmoeten. Jullie zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie, een bron van liefde. Ik wens jullie beiden het beste.

Last september I was allowed to capture intimate beauty, what an honor.

One of the many mysteries in this life is the meeting of souls where I have a feeling without knowing them that I have always known them. That without much time or words I am blessed with a deep sense of universal connectedness.
Lies Osaer and Hannes Malfait you fall under that category of old known souls, whereby I must surrender to that universal, to that great, to that wonderful mystery. Thankful the universe brought us together, grateful that I could meet you both. You are an inexhaustible source of inspiration, a source of love. I wish you both the best.