About Me


Toen ik voor mijn 18e verjaardag een digitale spiegelreflexcamera (DSLR) kreeg van mijn ouders, realiseerde ik me dat ik de technologie achter fotografie niet begreep. Ik maak al foto's vanaf het prille begin van de digitale fotografie, maar met een minder geavanceerd apparaat en ik koos altijd voor de automatische modus. De automatische modus op de DSLR genereerde flauwe beelden, ik had adembenemende beelden op internet gezien, gemaakt met dezelfde DSLR, dat wilde ik ook. Ik zag ze overal om me heen, die adembenemende beelden, maar hoe deed je dat? Dit leidde tot een lange zoektocht naar 'adembenemende beelden', een zoektocht die nooit zal stoppen. De passie was geboren!

Een moment kunnen bevriezen, dat moment waarvan ik denk dat het de moeite waard is om het te vereeuwigen, daar gaat het om. Het leven is iets magisch, de mogelijkheid om die magie te kunnen vastleggen op de gevoelige plaat, zoals ik het door de lens van de camera waarneem, is de drijvende kracht achter deze passie. Fotografie stelt me in staat de tijd stoppen, door een moment te bevriezen, kan ik tonen hoe rijk realiteit echt is. Pure magie!

Mijn stijl: het ongedwongen, het ongekunstelde vereeuwigen, ik maak me bij reportages zo onzichtbaar als mogelijk, je mag me compleet negeren, maar ook geposeerde beelden mogen er zijn!

When I got an entry level digital SLR (DSLR) camera as a gift from my parents for my 18th birthday, I realized that I didn't understand the technology behind photography. I have been making images since the very beginning of digital photography, but with a less sophisticated device and I always chose auto mode. The auto mode on the DSLR generated faint images, I had seen breathtaking images on the internet made with the same DSLR, I wanted that too. I saw them all around me, those breathtaking images, but how did you do that? This triggered a long quest for 'breathtaking images', a quest that will never stop. A passion was born!

Being able to freeze a moment, that precise moment that I think is worth perpetuating, that's what it's about. Life is something magical, being able to record this the way I perceive it through the lens of the camera is the driving force behind this passion.
Through photography I am able to stop time, to freeze a moment, and reveal how rich reality truly is. Pure magic!

My style: I try to bring an unconstrained display of the casual, making myself as invisible as possible when shooting. You can completely ignore me, but some posed images are allowed!